Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Stiihia OÜ veebilehel www.stiihia.ee (edaspidi Veebileht).

Vastutav andmetöötleja:
Stiihia OÜ
Telefon: +372 515 9523
E-post: heli@stiihia.ee
Veebileht: www.stiihia.ee

Mõisted
Isikuandmete töötlemine on igasugune Veebilehe kasutaja (edaspidi Kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.
Kasutaja on isik, kes külastab Veebilehte, tarbib Stiihia OÜ osutatavat teenust või edastab Stiihia OÜ'le isikuandmeid läbi kontaktivormi.

Isikuandmete töötlemine ja kasutamine
Kinnitades privaatsustingimused, annab Kasutaja Stiihia OÜ'le õiguse andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.
Stiihia OÜ töötleb ja säilitab informatsiooni, mida Kasutaja jagab  vabatahtlikult Veebilehe kontaktivormi kaudu. Kontaktivormi kaudu kogutud isikuandmeid (nimi, meiliaadress ja telefoninumber) töötleb Stiihia OÜ eesmärgiga vastata esitatud päringule.
Peale päringule vastamist võib Stiihia OÜ alles hoida isikuandmeid, et hõlbustada edaspidist kliendisuhtlust. Antud isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Stiihia OÜ õigustatud huvi, et tagada kiire kommunikatsioon klientide ja teiste inimestega, kes on näidanud üles huvi ettevõtte ja selle teenuste vastu.

Stiihia OÜ kasutab isikuandmeid:
 • Kasutajale teenuse osutamiseks, Kasutajaga suhtlemiseks ja arvete edastamiseks.
Sisestatud andmeid ei jagata kolmandatele osapooltele ega kasutata kõrvaliste eesmärkide täitmiseks.

Stiihia OÜ kasutab Veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks:
 • e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi;
 • veebilehe majutust;
 • Google – veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
 • Facebook – sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi.
Kõik seotud partnerid jagavad Stiihia OÜ'ga sarnaseid printsiipe ning hoiavad ja rakendavad Kasutaja isikuandmeid samadel põhimõtetel. Kasutaja huvide kaitsmiseks toimub isikuandmete käitlemine erinevate osapoolte vahel ainult lepingu alusel.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus
Stiihia OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. 
Stiihia OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide Kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused
Kasutajal on õigus igal ajal:
 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.
Oma õiguste kasutamiseks tuleb Kasutajal saata vastavasisuline sooviavaldus meiliaadressile heli@stiihia.ee. 
Küpsiste kasutamise piiramiseks saab Kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt. Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised
Stiihia OÜ Veebilehel kasutatakse küpsiseid eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.
Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt Kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas Kasutaja veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:
 • küpsised, mis jäävad Kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks Kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt Kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
 • seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui Kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse taotlemise jms võimaldamiseks.
Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Sageli lubavad veebilehitsejad vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. 

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Stiihia OÜ Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alamlehtede, külastusaja ja muu statistika kohta. Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, tuleb paigalda oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriv rakendus.

Privaatsustingimuste muutmine
Stiihia OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt. Privaatsustingimused on veebilehel saadaval kõige uuemas versioonis.

Autoriõigus
Kui pole märgitud teisiti, on kogu Veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Stiihia OÜ. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Stiihia OÜ loal. Koopiale peab olema lisatud Stiihia OÜ Veebilehele viitav link.

Kontakt
Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega  võtta ühendust aadressil heli@stiihia.ee

Viimati uuendatud 12.11.2020